Nawigacja

Regulaminy

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy.
 • Ze zgromadzonych  w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i zbiory audiowizualne),
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
 • Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres jednego miesiąca. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 • Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.
 • W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 • Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 • Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.
 • Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej lub antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej). Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 • Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. Uczniowie kończący szkołę podstawową i gimnazjum są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką  miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.
 • W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 • Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, zawiesza się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
 • Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno
 • 32-6421039

Galeria zdjęć